Gmina Kotuń

ul. Siedlecka 56c 08-130 Kotuń


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Wybory Prezydenckie 2015: SPIS WYBORCÓW w GMINIE KOTUŃ

Email Drukuj PDF

 

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOTUŃ

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

o sporządzeniu spisu wyborców w formie elektronicznej oraz o miejscu
i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.

 

Na podstawie art. 36 § 1-3, w związku z art. 5 pkt. 6, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Kotuń, powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz
o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Kotuń w terminie od dnia 20 kwietnia 2015 r. do dnia 4 maja 2015 r. w godz. od 8.00 do 16.00 na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U.
z 2015 r. poz. 5)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie
(§ 16 rozporządzenia).

 

Wójt Gminy Kotuń

mgr inż. Grzegorz Góral