Komisarz Wyborczy w Siedlcach POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Drukuj

Komisarz Wyborczy w Siedlcach
POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Załącznik 43
do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń


Na podstawie art. 178 § 1-6 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów komitetów wyborczych na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
postanawiam
§ 1. Powołać Powiatowe Komisje Wyborcze w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 6.
§ 2. Powołać Miejską Komisję Wyborczą w mieście na prawach powiatu Siedlce w składzie określonym w załączniku nr 7.
§ 3. Powołać gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie jednostek, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 8 do nr 71.
§ 4. Upoważnić starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do zwołania pierwszego posiedzenia, odpowiednio powiatowej, gminnej lub miejskiej komisji wyborczej, o których mowa w §1-3.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania

 


Komisarz Wyborczy
w Siedlcach
/-/ Mirosław Onisko

 

Załącznik 43
do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach z dnia 22 września 2014 r.
Gminna Komisja Wyborcza w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń


skład komisji:
1. Maryla Teresa Górska, zam. Kotuń
uzupełnienie składu

2. Aneta Agnieszka Karczewska, zam. Kotuń
zgłoszenia dokonał: KW Prawo i Sprawiedliwość

3. Bożena Klimek, zam. Polaki
zgłoszenia dokonał: Komitet Wyborczy PSL

4. Bogusław Kubaj, zam. Łączka
zgłoszenia dokonał: KWW Samorząd Powiatu Siedleckiego

5. Mateusz Lewandowski, zam. Marysin
zgłoszenia dokonał: KKW SLD Lewica Razem

6. Krystyna Serbista, zam. Kotuń
zgłoszenia dokonał: KWW Lepsza Gmina

7. Krystyna Barbara Walecka, zam. Sosnowe
uzupełnienie składu