Wskaźniki i stawki

Drukuj
Wskaźniki i stawki

(stan prawny na dzień 1.03.2011 r.)

Świadczenia rodzinne

Świadczenia pracownicze

Emerytury i renty

Dodatki do emerytur i rent

Renta socjalna

Odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy

Kwota najniższego wynagrodzenia

Taksa notarialna

Odsetki ustawowe