Wybory: Mężowie Zaufania

Drukuj

Wg wyjaśnień PKW z dnia 5 X 2011 r. podczas pobytu w lokalu wyborczym męzowie zaufania zobowiązywani są do noszenia własnego identyfikatora. który może zawierać wyłącznie: imię i nazwisko, funkcję "mąż zaufania" oraz nazwę komitetu wyborczego.

Zakazane jest umieszczanie logotypów komitetów wyborczych !!!!